Potrzebne dokumenty

Osoby fizyczne

Dowód osobisty i prawo jazdy, ważne na terenie Polski co najmniej od 12 miesięcy.

Firmy

Aktualne dokumenty założycielskie – NIP, REGON, WPIS DO EWIDENJI lub KRS.
W przypadku podpisania umowy lub odbioru wynajętego samochodu przez osobę nie figurującą w dokumentach firmy konieczne jest stosowne upoważnienie do reprezentowania firmy.